Aanmelden lidmaatschap

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang, KvK nummer 40343386.
Hij/zij gaat er mee akkoord dat Terbregge’s Belang tot wederopzegging of tot beëindiging van het lidmaatschap eenmaal per jaar de door de Algemene Ledenvergadering bepaalde contributie afschrijft van de hieronder door U vermelde bank- of girorekening.

De contributie bedraagt € 10,- per jaar.

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Vereiste informatie.
Voorletters *
Achternaam * Uw achternaam inclusief eventuele voorvoegsels
Adres * Straat en huisnummer, plus eventuele toevoeging
Postcode *
Woonplaats *
E-mail adres * Het e-mail adres wat wij mogen gebruiken om in contact met u te komen

 

De contributie mag eenmaal per jaar automatisch afgeschreven van de volgende rekening:

IBAN * Vul hier uw IBAN rekeningnummer in

Op uw afschrift zullen de volgende gegevens verschijnen:

  • Incassant ID: NL61ZZZ403433860000
  • Kenmerk Machtiging: Lidnummer 
  • Reden betaling: Jaarlijks lidmaatschap

 

Bevestig uw aanmelding door de datum en plaats in te vullen en door op Akkoord te klikken.

Datum * Vul de datum van vandaag in 1000
Plaats * Vul de plaats in ter bevestiging
Akkoord met aanmelding * Geef aan dat u akkoord bent met de aanmelding en de automatische incasso van het abonnementsgeld
Akkoord