Schieland komt schouwen

Van 15 oktober tot en met 15 november gaat het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard weer schouwen. Het Hoogheemraadschap gaat het "dagelijks onderhoud" schouwen. In de praktijk betekent dit dat er gecontroleerd wordt of de sloten wel goed schoon worden gehouden.

Op Terbregge wordt niet voor alle waterpartijen het dagelijks onderhoud gedaan door gemeente of Hoogheemraadschap. Een deel van de sloten in onze wijk moet door bewoners zelf worden vrijgehouden van overdadige begroeiing en afval. Dit laatste geldt voor onze wijk (hoofdzakelijk) voor de Bergse Linker Rottekade en de Terbregse Rechter Rottekade. Bewoners van deze straten hebben (bijna) allemaal een achtertuin die grenst aan een sloot. De helft van deze sloot dient door de bewoners zelf te worden schoon gehouden, los van of u een huis op koopgrond of op erfpacht heeft. De Rotte (aan de voorzijde) hoeft niet door de bewoners zelf te worden schoongehouden, omdat dit een zogenaamde hoofdwatergang is. Schoonhouden van de Rotte wordt door de gemeente en het Hoogheemraadschap uitgevoerd.

Lees meer: Schieland komt schouwen

Bezoek aan Kirmington, Engeland

in stukje signIn het weekend van 5 september heeft een 12-tal personen een bezoek gebracht aan het plaatsje Kirmington in Lincolnshire.
Zij waren allemaal op de een of andere manier betrokken bij de organisatie van de Manna Herdenking op 2 mei jongstleden.
Toen waren er ongeveer 35 bewoners uit Kirmington onze gast.
De voorzitter van de Parish van Kirmington-Croxton , Terry Marsden, heeft ons toen voor een tegenbezoek uitgenodigd. Een Parish is een soort gemeenteraad.
In Kirmington is men eigenlijk bezeten van alles wat met een Lancaster en Operatie Manna-Chowhound te maken heeft. Vanaf het toenmalige militaire vliegveld Kirmington stegen de Lancasters van het 166e Squadron op. Zoals ook tijdens de voedseldroppings boven Terbregge.

Lees meer: Bezoek aan Kirmington, Engeland

Overleg met Hoogheemraadschap

Het bestuur van Terbregge's Belang heeft als bewonersorganisatie op 16 september een gesprek gehad met de Gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hier zijn - in het kort - aan ons de volgende mededelingen gedaan:

 1. Er komt een informatieavond voor bewoners Bergse Linker Rottekade 0 – 300. Deze zal plaatsvinden op 29-09 -2015 (zie ook dit artikel);
 2. Het riool dat nu in de bovenste zaksloot ligt is op sommige plaatsen lek en moet worden vernieuwd/vervangen;
 3. Het plan van de Gemeente Rotterdam is het riool nu in de achtertuin van de woningen Bergse Linker Rottekade 0 – 300 te gaan leggen;
 4. Er is nog onvoldoende duidelijkheid ten aanzien van de huurcontracten. Op 29-09 zal er een voorstel aan de bewoners worden gedaan;
 5. In de toekomst moeten bruggen aan bepaalde eisen gaan voldoen Op 29-09 zal dit worden toegelicht en bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen over bruggen
 6. Eventuele bebouwing op de rioolputten moet worden weggehaald. Bebouwing mag niet op rioolputten.

Na de informatieavond van 29-09 zal het bestuur bepalen hoe met deze informatie zal worden omgegaan en zullen we bezien welke actie noodzakelijk is. Op deze informatieavond zal er ook informatie verstrekt worden over de baggerwerkzaamheden van de eerste zaksloot en het onderhoud en ophoging van de dijk hiervan.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge's Belang
Bert Wagemans
Secretaris

29 september info avond Hoogheemraadschap

Reserveer in jullie agenda 29-09-2015 in Lommerrijk er vindt dan een informatieavond plaats gegeven door Her Hoogheemraadschap van Schieland en de gemeente Rotterdam. Het gaat over het riool en de plannen het de versteviging van het dijklichaam

Op 29 september a.s. organiseert Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een informatie avond over het vervangen van de riolering aan de Linker Rottekade huisnummers 0 tot 300. Ook zal gesproken worden over het onderhoud aan de kade en de situatie rondom de huurcontrachten in het zakslotengebied.

De avond start om 19:00 u met een plenair deel. Na 20:00 u kunt u vrage stellen.

De locatie is Partycentrum Lommerrijk, Straatweg 99.

De uitnodiging kunt u ook hier lezen (PDF).

Nieuw: maandelijkse column door Machteld

Machteld HenzelVanaf heden is de website van Terbregge een aantrekkelijk hoofdstuk rijker! Wij hebben Machteld Henzel bereid gevonden om maandelijks een leuke column te schrijven voor de website en de buurtkrant. Haar eerste column Droomplek is vandaag gepubliceerd en kunt u vinden aan de linkerzijde van het scherm. Een aanrader om te lezen en ook heel herkenbaar.

Machteld Henzel – in 't Hout is zelfstandig tekstschrijver en woont met haar man en drie kinderen aan de Rottekade. In haar vrije tijd loopt zij graag hard en trekt zij er vaak met het gezin op uit in hun Volkswagen camperbusje uit 1973. U kunt haar bereiken op www.schrijfhout.nl

Deze columns zijn zeker een reden om regelmatig onze site te bezoeken!

Twinning met Kirmington

IMG 20150905 131609024In het weekend van 4 t/m 6 sept j.l. is een delegatie van 12 man van Terbregge op uitnodiging naar Kirmington (GB) geweest. Wij waren daar op uitnodiging om de onthulling van een plakaat, dat gaat over Operatie Manna, bij te wonen. Zowel de memorial als het bezoek aan het RAF museum in Scampton hebben grote indruk achtergelaten.

Vanaf Kirmington airport (tegenwoordig is dat Humbersite Airport) vertrokken vele Lancasters met voedselpakketten die o.a. in Terbregge werden gedropt. Tussen 28 april en 8 mei 1945 zijn hier ongeveer 3000 voedselpakketten afgeworpen. Zie ook Operatie Manna en Een wonder boven Terbregge.

Tussen Kirmington en Terbregge bestaat sinds mei van dit jaar een bijzondere band in de vorm van een Twinning. Dit houdt in dat de beide plaatsen zich actief inzetten om de herinnering aan Operatie Manna en de mensen die hun leven daarvoor riskeerden daarvoor levend houden. Ook proberen we zo veel mogelijk de jeugd en scholen te betrekken bij de herdenking van dit feit.

Uitnodiging Rotterdammers in Gesprek

Rotterdam Hillegersberg SchiebroekOnderstaande uitnodiging is verstuurd door de Gemeente Rotterdam.

Veertien gesprekken over het veiligheidsgevoel van Rotterdammers

Is Rotterdam een fijne stad om te wonen? Zijn Hillegersberg en Schiebroek een fijne plek om te wonen? Neemt u ook 's avonds gewoon de tram of de bus naar huis? Heeft u goed contact met uw buren? Laat u uw kinderen op straat spelen? Voelt u zich veilig tijdens het bezoek aan evenementen in de stad?

Als burgemeester heb ik natuurlijk het liefst dat u al deze vragen met 'Ja!' beantwoordt. Maar helaas is dat antwoord niet voor alle bewoners vanzelfsprekend. Niet iedereen voelt zich veilig in Rotterdam en dat is jammer. Het is belangrijk dat Rotterdammers niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn om 's avonds nog even de deur uit te gaan of onze prachtige evenementen te bezoeken.

Lees meer: Uitnodiging Rotterdammers in Gesprek

Bouw zonnepanelen op de DOP

Ryan Derks heeft een leuke video gemaak over de bouw van de zonnepanelen op de DOP

 

Varen in en rond Nieuw-Terbregge

Buurtkrant Varen in en rond Nieuw Terbregge dd05 08 2015 1Aan de Rotte is het goed vertoeven. Zeker bij mooi weer trekken velen van u er op uit: per fiets, te voet, te paard of per boot. Over dit laatste vervoersmiddel wil ik het met u hebben. Op de Rotte is de vaarsnelheid maximaal 6 km/h. Dit is een prima maximum snelheid om iedereen veilig te kunnen laten genieten van de omgeving. Achter de Rottedijk ligt sinds 1999 Nieuw-Terbregge. Ook hier is zorg gedragen voor de benodigde waterpartijen. Deze zijn echter smaller dan de Rotte en de kades zijn niet overal in even goede staat. Dit laatste is vooral in de onderste/tweede zaksloot, die de grens vormt tussen de oude lintbebouwing aan de Rotte en Nieuw-Terbregge.

Lees meer: Varen in en rond Nieuw-Terbregge

Scenario’s zakslotengebied na de zomer bekend!

Het is alweer enige tijd geleden (5 november 2014) dat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een informatieavond belegde in het Speeltuingebouw voor de huurders en pachters van het Zakslotengebied en de bewoners langs de naastgelegen Bergse Linker Rotte Kade. Tijdens deze avond gaven medewerkers van het hoogheemraadschap en van de gemeente een toelichting op de actuele situatie in en rond het zakslotengebied. Tevens is besproken dat de aflopende huurtermijn van tien jaar met nog één jaar zou worden verlengd, gedurende welke termijn het hoogheemraadschap de definitieve plannen voor dit gebied verder vorm kan geven.

Lees meer: Scenario’s zakslotengebied na de zomer bekend!

Subcategorieën

 • Steigerproblematiek

  Dit deel van de website bevat alle relevante artikelen die gaan over de geplande aanlegsteigers aan de Terbregse Rechter Rottekade.

  Aantal artikelen:
  3
 • Alles over A16

  Verzameling van alle artikelen over de nieuw aan te leggen A13-16, later omgedoopt tot A16.

  Aantal artikelen:
  11