Steigerproblematiek

Dit deel van de website bevat alle relevante artikelen die gaan over de geplande aanlegsteigers aan de Terbregse Rechter Rottekade.

Misschien gebruikmaken van de APV?

Er bestaat in Nederland zoiets als de algemene politie verordening (APV), dat is een set regels die gelden als wet opgesteld om het voor iedereen duidelijk te maken wat wel en wat niet mag op plaatselijk (lees gemeentelijk) niveau. Voor degenen onder ons die niet zo bekend zijn met de gemeentelijke regels zou je kunnen zeggen dat de APV regels bevat omtrent bijvoorbeeld het gedrag op straat, verkoop van goederen (zoals auto's te koop aanbieden), overlastgevend gedrag zoals bijvoorbeeld bij een wijkfeest of een barbecue. Overigens behoren verkeersregels hier niet toe, dit is geregeld in een andere wet (de wegenverkeerswet). Ook geldt dat crimineel gedrag niet hoort in de algemene politieverordening. Dit is geregeld in het Wetboek van Strafrecht.

Lees meer: Misschien gebruikmaken van de APV?

Gemeente Rotterdam grijpt in!

Eerder berichtten wij u op deze website dat de Raad van State uitspraak had gedaan over de steigers aan de Terbregse Rechter Rottekade. De vergunning moest van rechtswege worden verstrekt in opdracht van de Raad van State. De gemeente Rotterdam kon dus niet anders dan de vergunning (van rechtswege) verstrekken. Echter, aan het van rechtswege verstrekken van een vergunning zijn voorwaarden verbonden, zo mag de verstrekte vergunning de omgeving geen geweld aandoen. In het geval van de steigers aan de Terbregse Rechter Rottekade is daar wel sprake van. De gevolgen voor de omgeving zijn ontoelaatbaar en ernstig nadelig. De gemeente Rotterdam heeft daarom besloten om de vergunning die oorspronkelijk van rechtswege was verstrekt aan te houden. Er zal eerst op een aantal bezwaren moeten worden ingegaan, alvorens de vergunning daadwerkelijk wordt verstrekt en bekrachtigd. Er is dus sprake van een soort adempauze. Binnen deze periode mag niets gebeuren en mag de exploitant niet aan de slag om de aanlegsteigers te realiseren.

Uitspraak Raad van State inzake steigers

Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan, en de bewoners en de gemeente Rotterdam in het ongelijk gesteld. De voorzitter van de Raad van State heeft de gemeente Rotterdam opdracht gegeven de vergunning van rechtswege te verstrekken. Dit komt niet omdat de bewoners geen legitieme en goede punten hadden, maar doordat de gemeente Rotterdam heeft verzuimd in het bestemmingsplan de bestemming voor dit gebied aan te passen aan de nota, die ooit is vastgesteld door de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Door deze omissie in het bestemmingsplan, kon de voorzitter van de Raad van State feitelijk niet anders besluiten en dus is de vergunning van rechtswege verstrekt. Uiteraard hebben wij als bewonersorganisatie onmiddellijk bezwaar aangetekend tegen de van rechtswege verstrekte vergunning.

Lees meer: Uitspraak Raad van State inzake steigers