Voorlopige resultaten evaluatie inspraakproces A13/A16

Onderstaand artikel is overgenomen van www.saldo010.nl, dus de inhoud is niet onder verantwoording van Terbregge's Belang.

Afgelopen dinsdag werd een terugkoppeling gegeven aan de deelnemers van de evaluatie van het inspraakproces A13/A16. Omdat dit proces aan de gebiedstafels naar mening van de bewoners gefaald had, hebben minister en wethouders van Rotterdam en Lansingerland opdracht gegeven om een onafhankelijk bureau de evaluatie te laten uitvoeren.

Deze dinsdag werd alleen een overzicht gepresenteerd van wat men uit alle interviews had gedestilleerd. Hierop kregen de deelnemers kans aanvullingen en wijzigingen voor te stellen.

 

Uit deze voorlopige bevindingen kwam naar voren dat er een vicieuze cirkel is ontstaan van een gevoel bij de bewoners dat ambtenaren “niet wilden” meewerken, en bij de ambtenaren die het gevoel hadden van “niet kunnen” vanwege de vastgelegde kaders. Bewoners gingen naar de lokale politiek, waardoor RWS voorzichtiger werd met delen van informatie wat weer irritatie en frustratie bij de bewoners opwekte.

Aan het einde van het proces resulteerde dit in een algemeen achteruitgaan van vertrouwen in de overheid.

De discussies en opmerkingen van de terugkoppelingsavond worden verwerkt in het eindrapport met aanbevelingen hoe het in de toekomst beter kan.

Saldo010 vindt het jammer dat het eindrapport pas in september gepubliceerd wordt. Onduidelijk is waarom dit zo lang moet duren, terwijl het rapport oorspronkelijk in april al klaar zou zijn. In juni stelt de minister het Tracébesluit vast dat vervolgens in augustus wordt gepubliceerd. De resultaten van de evaluatie kunnen dus niet worden gebruikt in het lopende proces.

Definitieve conclusies zijn nog niet getrokken, maar voor Saldo010 is al wel duidelijk dat dit niet het soort inspraak is die kan leiden tot een goed resultaat. Op 23 juni zullen deze actievoerders dat ook aan de Tweede Kamer laten weten met het aanbieden van een manifest. Daaraan vooraf maakt Saldo010 bij de Tweede Kamer een groot schilderij waarbij iedereen mee kan doen. Dit zal het standpunt van de actiegroep ondersteunen.

Meer informatie:

Christa Glasbergen tel 06-10088441

www.saldo010.nl

https://www.facebook.com/saldo010/