Terbregse zienswijze A16

Visual Terbregseplein TerbregsezijdeDe plannen voor de A13/A16 zijn gebaseerd op verouderde gegevens over de verkeersontwikkeling, alternatieven zijn onvoldoende onderzocht en de nieuwe snelweg zorgt niet voor een verbetering van de leefomgeving. Dat schrijven de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), Natuurmonumenten en diverse natuur- en bewonersorganisaties in de zienswijze die zij vandaag hebben ingediend op het Ontwerp-Tracébesluit van de A13/A16.Ook Terbregge's Belang is het eens met deze zienswijze en is daarom mede-indiener van de zienswijze van de NMZH. Naast deze gezamenlijk zienswijze heeft Terbregge's Belang ook een eigen zienswijze ingediend. In onze eigen zienswijze verwijzen we allereerst naar de hiervoor genoemde zienswijze van de NMZH. Daarna worden punten aangehaald die over het ontwerp van de weg gaan, zoals deze nu wordt voorgesteld in het Ontwerp-Tracébesluit.

Beide zienswijzen kunt u hieronder downloaden:
Zienswijze Terbregge's Belang
Zienswijze Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Goed nieuws?!

Op de informatieavond en in recente berichtgeving is ook positief nieuws te horen over de snelweg. Wanneer de snelweg wordt aangelegd, zal deze aan de kant van Terbregge langer in een tunnel blijven lopen. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft 4,4 miljoen euro extra uitgetrokken om dit te kunnen realiseren. Oorspronkelijk zou de weg bij de eerste sloot vanaf de Rotte niet meer afgedekt zijn; zo'n 50 meter vanaf de Rotte een open bak! Nu wordt het "dak" verder doorgetrokken over de weg. Weliswaar steekt de weg inclusief het dak wel steeds meer boven het maaiveld uit, maar er is een wezenlijk verschil tussen een open en dichte bak. Pas na zo'n 200 meter zal het dak weggelaten worden. Ver voorbij de tweede sloot.

Vervuilde grondAnder goed nieuws gaat over de Veenput. Een voor oudere Terbreggenaren bekende hotspot. In de Veenput is in het verleden zwaar vervuilde grond gedumpt. Terbregge's Belang maakt zich er al jaren hard voor dat de vervuiling volledig gesaneerd wordt. Met de aanleg van de nieuwe afrit op de Terbregseweg, ter hoogte van de Meerum Terwogtlaan, gaat de weg over de vervuilde grond heen. Rijkswaterstaat heeft op een informatieavond mondeling toegezegd dat de vervuilde grond die eigendom is van de staat, zal worden weggehaald en afgevoerd. In onze zienswijze kunt u lezen dat wij er op aandringen deze sanering op te nemen in het Tracébesluit.

Al met al moet er nog een hoop water door de Rotte stromen, voor dat alle perikelen rondom deze 11 kilometer lange snelweg zijn afgerond. Wij zullen zodra wij een reactie hebben onze zienswijze of andere berichten horen over dit onderwerp u op de hoogte houden. Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.