A13-A16: een hete herfst

Buurtkrant A13 A16 een hete herfst dd16 08 2015 1Je zou het bijna vergeten nu de zomer eindelijk goed doorzet: vlak bij ons wordt over enkele jaren een snelweg aangelegd! Sinds februari is het rond de A13-A16 stil geweest vanuit Terbregge's Belang. Maar dit betekent niet dat er in de afgelopen maanden niks is gebeurd. Hieronder volgt een korte samenvatting van afgelopen tijd en een blik naar de nabije toekomst.

Even bijpraten

De gebiedstafels hebben in april hun advies uitgebracht aan de gemeenteraden, gebiedscommissies en provincie. Een harde kern van de gebiedstafels is daarna gezamenlijk verder gegaan om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor de gemaakte op- en aanmerkingen op het Rijkswaterstaat ontwerp van de A13-A16. Er is veel ingesproken bij zowel de gemeenteraad van Rotterdam als die van Lansingerland; ook is er een heuse petitie aangeboden aan de Tweede Kamer om meer geld te vragen voor de inpassing.

Uiteindelijk hebben zowel de minister als de gemeenteraden besloten om definitieve besluiten pas na de zomervakantie te nemen. De gemeente Rotterdam vergadert op 2 september over de A13-A16; gemeente Lansingerland vergadert op 25 augustus. Ook dan zal er worden ingesproken vanuit de gebiedstafels, waarbij toelichting wordt gegeven op een verzonden brief waarin alle aandachtspunten nog eens aan de orde komen.

De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door u worden bijgewoond. Hoe meer aanwezigen, hoe meer de raad geneigd is mee te gaan met de voorstellen uit de brief. Komt dus allemaal 2 september om 20:00 naar het gemeentehuis aan de Coolsingel om de insprekers te ondersteunen!

Wat zijn de plannen

Het ontwerptraject van de A13-A16 loopt al heel wat jaren: het huidige traject is in 2005 opgestart. Geen wonder dat op een gegeven moment de bomen door het bos niet meer te zien zijn. Daarom hierbij een kort overzicht van wat het huidige plan van Rijkswaterstaat voor de A13-A16 inhoudt.Buurtkrant A13 A16 een hete herfst dd16 08 2015 2

 De A13-A16 verbindt de A13 bij afslag Berkel en Rodenrijs met de A16 bij het Terbregseplein. De A13 gaat na de afslag Berkel en Rodenrijs in oostelijke richting over in de A16 en buigt af naar het oosten om evenwijdig aan het vliegveld door te lopen. Vanaf de A13 tot aan de Ankie Verbeek Ohrlaan volgt het tracé het verloop van de bestaande Doenkade. De A16 wordt hier gecombineerd met de N209.

Tussen de HSL en de Bergweg-Zuid worden aan weerszijde van de weg grondwallen gerealiseerd om de geluidbelasting te beperken. Ten hoogte van de Bergweg Zuid buigt de weg af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein. Tussen de Bergweg-Zuid en de Rotte ligt de A16 in een circa 2,1 kilometer lange tunnel op het maaiveld.

Na de Rotte komt de snelweg weer bovengronds en sluit met een fly-over aan op de A16 en de A20 ter hoogte van het Terbregseplein. De bestaande verbindingen op het onderliggende wegennet blijven gehandhaafd met uitzondering van de Ommoordse weg en de N209 tussen de Ankie Verbeek Ohrlaan en de Vliegveldweg.

Hoe nu verder...

Zodra het Ontwerp Tracébesluit klaar is, wordt dit ter visie gelegd. Dit zal in september gebeuren, maar het is nog niet bekend op welke dag dit exact gebeurd. U kunt dan met een zienswijze officieel uw mening geven over de aanleg en inpassing van de nieuwe snelweg. Zienswijzen worden meegenomen bij de volgende belangrijke stap, het Tracébesluit.

Wanneer de Minister het Tracébesluit heeft vastgesteld, kunt u hiertegen beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij beoordeelt het Tracébesluit en de beroepen die zijn aangetekend tegen dit besluit. De documenten zijn minimaal 6 weken in te zien op de website van het Centrum Publieksparticipatie (inspraakpunt.nl), in gemeentehuizen en bibliotheken. 

Uiteraard zullen wij van Terbregge's Belang het Ontwerp Tracébesluit bestuderen en zo nodig een zienswijze indienen. Maar wij kunnen dit niet alleen. Daarom vragen wij ook uw hulp in om te helpen met het indienen van een zienswijze. Stuur al uw opmerkingen met een duidelijke toelichting naar ons toe (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Dan kunnen wij alles bundelen en zorgen we gezamenlijk dat er niets vergeten wordt!