A13/16: Wel zien, wel horen en wel ruiken

Buurtkrant A13 16 wel zien wel horen en wel ruiken dd15 02 2015 1
Eindelijk is het zover. Rijkswaterstaat heeft de uitkomsten van de gebiedstafels A13/16 gepresenteerd aan de Gemeenteraad van Lansingerland en Rotterdam en de betrekken gebiedscommissies. Er is in de aanloop naar deze avond door leden van diverse tafels hard gewerkt om de raden en commissies het gebrek aan meewerken van Rijkswaterstaat aan de kaak te stellen. 11 februari was het zover. En de leden van de raden en commissies waren niet blij met wat er werd gepresenteerd door Rijkswaterstaat...

Half werk

Het was een teleurstellende avond. De al bekende kretologie, oude en eenzijdige informatie: verouderde folders uit 2013, het participatieproces was prima verlopen, op kritische vragen werd geen antwoord gegeven en weinig of geen onderbouwing van de bekende standpunten. Door deze houding van Rijkswaterstaat werden de in grote getale aanwezige vele raadsleden van Rotterdam en Lansingerland steeds kritischer en wantrouwender jegens Rijkswaterstaat. De verwachting is dan ook dat het adviesproces en besluitvorming uit gaan lopen doordat RWS niet alle feiten en cijfers op een rijtje had of deze niet beschikbaar wilde stellen .

Uitkomsten Terbregseveld

De gebiedstafels waren volgens Rijkswaterstaat dus een succes. Maar wat is er dan bereikt voor Terbregseveld? Rijkswaterstaat heeft hier de volgende successen benoemd:

  1. Zoveel mogelijk behoud bestaand groen in Terbregseveld
  2. Parkinrichting Terbregseveld met fietspaden, wandelsroutes en toekomstig beheer samen ontworpen.
  3. Extra hoge geluidsschermen (8 meter in plaats van 5 meter).

Kortom we mochten meepraten over bomen en bloemen en we krijgen een extra hoge geluidschermen van 8 meter. Kijkt u eens uit het zolderraam naar beneden... dan krijgt u een idee hoe hoog dit is. Het ergste is hierbij nog wel dat deze 8 meter hoge muur niet voldoende is voor "saldo 0": de situatie (geluid, lucht en zicht) mag niet verslechten ten opzicht van nu. Voor het zicht kunnen de geluidschermen nog verstopt worden achter de bomen. Maar wat betreft geluid zal in ieder geval de Varen- en Klaverbuurt in Ommoord, de Terbregse Rechter Rottekade en de Rottekade in Lansingerland er op achteruit gaan.

Wat betreft lucht het volgende: het stikstofniveau (NO2) daalt mede door verschoning van het wagenpark. Fijnstof (PM10): saldo 0 wordt bijna nergens behaald. Dit wordt veroorzaakt door de grote invloed van industrie en Maasvlakte. Het effect van de weg is klein. Rijkswaterstaat laat het stikstofniveau over aan de auto-industrie en geeft voor fijnstof de schuld aan de haven.Buurtkrant A13 16 wel zien wel horen en wel ruiken dd15 02 2015 2

Verrassing!

Maar dit is nog niet alles. Voor het deel van de weg dat door het Lage Bergse Bos gaat is het recreatieschap Rottemeren aangesteld om het landschapsontwerp te maken. Los van alle eigenaardigheden die aan die zijde zijn verzonnen heeft men een extra streep over de Rotte getrokken in de plannen. Dit is een extra fietsersbrug die onderdeel uit moet maken van een fietsverbinding van Zoetermeer naar Rotterdam-Zuid. De brug lag eind 2014 nog ingetekend ter hoogte van het pad bij Bergse Linker Rottekade 365. Na aandringen van beide gebiedstafels is deze brug opgeschoven en staat nu ingetekend boven het tunneltracé.

Wel vreemd... er liggen toch al twee bruggen vlak bij: de Irenebrug en de Varenbrug. De gebiedstafels Terbregseveld en Lage Bergse Bos zijn beide van mening dat deze brug er niet hoeft te komen. Er zijn al twee bruggen die gebruikt kunnen worden vlak bij. Het geld dat wordt uitgespaard kan beter, wat Terbregge's Belang betreft, besteed worden aan een glazen overkapping van de weg. Hiermee is gelijk Saldo-0 bereikt...

Namens het bestuur,
Henk Hoogendam