A13/A16: Gebiedstafel 2 & 3

Afgelopen maart zijn er 2 bijeenkomsten geweest van de gebiedstafel Terbregseveld. Tijdens deze bijeenkomsten zijn oplossingen bedacht voor de tijdens de eerste bijeenkomst aangekaarte problemen.

1. Tracé & tunnelmond

In onderstaande afbeelding wordt aangeven waar de snelweg ongeveer bovengrondskomt. Bij A stopt het tunneldak en bij B ligt de weg op maaiveldniveau. Vervolgens zal de weg verder doorstijgen en met een viaduct over de President Rooseveltweg gaan en het Terbregseplein (hoogste punt 15 tot 17 meter boven maaiveld). De groen weergave van het tracé is, op enkele tientallen meters naar het oosten of westen na, de definitieve ligging van de weg. Er komt een afrit vanuit Bergschenhoek op de Terbregseweg ter hoogte van de Meerum Terwogtlaan en een oprit naar Bergschenhoek op de Hoofdweg.

Trace Terbregseveld
Kaart Terbregseveld met weg tracé

De afrit op de Terbregseweg zal waarschijnlijk worden voorzien van stoplichten om zo de doorstroming van het verkeer goed te laten verlopen. Over de inpassing van de oprit op de Hoofdweg is nog weinig bekend. Dit is een lastige oprit in verband met de beperkte ruimte en de hoogte waar de oprit aansluit op de snelweg. Denk hier aan de hellingshoek de de oprit moet maken.
Een ander aspect wat beeldbepalend is voor het tracé is de waterkering van de tunnel. Deze waterkering is een verhoogde rand rond om de weg vanaf het moment dat er geen dat meer op zit (punt A op de kaart) tot dat de weg boven Rottedijkniveau is. Dit zal zijn ter hoogte van de President Rooseveltweg. De waterkering kan op verschillen manieren worden uitgevoerd. De meest functionele wijze is een betonnen wand/muur. De meest "natuurlijke" wijze is een aardewal.

2. Maatregelen tegen overlast

De weg zal zorgen voor overlast. Dit is onder andere op gebied van lucht, geluid en visueel. Het plaatsen van geluidschermen is een bekende geluidswerende maatregel. Mooi is wat ander: een betonnen muur, graffiti, ... Voorstel vanuit de gebiedstafel is om de weg zo ver mogelijk te over kappen. Helaas is dit niet veel verder mogelijk dan punt A op de kaart. Dit heeft te maken met regelgeving betreft tijd tussen in- en uitvoegstroken en een tunnelmond. Alternatief die ter tafel is gekomen is een geluidsscherm met luifel zoals nu lang/over de A4 bij Leiden word aangelegd.

Overkapping A4
Luifel over de A4 bij Leiden. Alternatief voor een dak over de A13A16

Om ook het geheel aan de buitenkant aantrekkelijk te houden, is een combinatie van een aardewal als waterkering met daarop een geluidsscherm met luifel. Het geluidscherm en de luifel zouden dan aan de buiten kant aangekleed moeten worden met beplanting. Dit dan ook het advies van de gebiedstafel richting Rijkswaterstaat geweest.

3. Inrichting Terbregseveld

Het laatste belangrijke bespreekpunt is de inrichting van het Terbregseveld. Dit is een lastig onderdeel, omdat niet iedereen dezelfde voorkeuren heeft wat betreft deze inrichting. Punten waar overeenstemming over is tussen de verschillende leden van de gebiedstafel zijn:

  • Langs de Ommordse zijde is nu een bommenrijk deel. Dit moet behouden blijven
  • Een wisselend natuurllijk landschap, zodat diverse soorten dieren zich hier thuis kunnen voelen.
  • De Terbregse zijde voornamelijk inrichten als mensenluw gebied zodat dieren hier zonder verstoring kunnen verblijven. Mogelijk een enkel fietspad
  • Aan de Ommoordse zijde ruimte voor recratie. Denk hierbij vooral aan wandelen en fietsen
  • Directe verbinding(en) vanuit Ommoord naar het recreatie gebied
  • Geen verdere onteigening van de tuinen van bewoners van de Bergse Linker Rottekade die direct aan het Terbregseveld wonen.

Uw commentaar is welkom!

Naast de gebiedstafels willen Rijkswaterstaat en gemeente Rotterdam graag ook uw mening horen over verschillende aspecten van de aanleg van de A13/A16. Hiervoor kunt u terecht op de volgende website: a13_a16rotterdam.nl.