Alles over A16

Verzameling van alle artikelen over de nieuw aan te leggen A13-16, later omgedoopt tot A16.

Voorlopige resultaten evaluatie inspraakproces A13/A16

Onderstaand artikel is overgenomen van www.saldo010.nl, dus de inhoud is niet onder verantwoording van Terbregge's Belang.

Afgelopen dinsdag werd een terugkoppeling gegeven aan de deelnemers van de evaluatie van het inspraakproces A13/A16. Omdat dit proces aan de gebiedstafels naar mening van de bewoners gefaald had, hebben minister en wethouders van Rotterdam en Lansingerland opdracht gegeven om een onafhankelijk bureau de evaluatie te laten uitvoeren.

Deze dinsdag werd alleen een overzicht gepresenteerd van wat men uit alle interviews had gedestilleerd. Hierop kregen de deelnemers kans aanvullingen en wijzigingen voor te stellen.

Lees meer: Voorlopige resultaten evaluatie inspraakproces A13/A16

Terbregse zienswijze A16

Visual Terbregseplein TerbregsezijdeDe plannen voor de A13/A16 zijn gebaseerd op verouderde gegevens over de verkeersontwikkeling, alternatieven zijn onvoldoende onderzocht en de nieuwe snelweg zorgt niet voor een verbetering van de leefomgeving. Dat schrijven de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), Natuurmonumenten en diverse natuur- en bewonersorganisaties in de zienswijze die zij vandaag hebben ingediend op het Ontwerp-Tracébesluit van de A13/A16.Ook Terbregge's Belang is het eens met deze zienswijze en is daarom mede-indiener van de zienswijze van de NMZH. Naast deze gezamenlijk zienswijze heeft Terbregge's Belang ook een eigen zienswijze ingediend. In onze eigen zienswijze verwijzen we allereerst naar de hiervoor genoemde zienswijze van de NMZH. Daarna worden punten aangehaald die over het ontwerp van de weg gaan, zoals deze nu wordt voorgesteld in het Ontwerp-Tracébesluit.

Lees meer: Terbregse zienswijze A16

Duizenden handtekeningen tegen aanleg A13/16

Het verzet in Rotterdam tegen de plannen voor de A13/16 groeit met de dag. Op de actiewebsite A13/16noway zijn al ruim 2500 protesthandtekeningen geplaatst tegen de nog aan te leggen rijksweg.

Ook hebben honderden bewoners een actieposter besteld om die voor het raam te plakken. "Het loopt storm," zegt raadslid Arno Bonte (GroenLinks), een van de initiatiefnemers van de actie. "Als het in dit tempo blijft doorgaan, zitten we al snel op de 10.000," verwacht hij. "Dat is ook het aantal bewoners dat straks last heeft van de weg."

 De bedoeling is dat de handtekeningen begin november aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) worden overhandigd. Dit gebeurt voordat de minister met het definitieve tracébesluit komt. "We hopen haar op andere gedachten te brengen en duidelijk te maken dat veel mensen tégen zijn. En zeker tegen de manier waarop ze die weg wil aanleggen."

Bron: www.AD.nl

Ontwerptracébesluit A13/A16 ter inzage gelegd

Minister Schultz Van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op vrijdag 25 september 2015 het ontwerptracébesluit A16 Rotterdam ter visie gelegd. Tot en met donderdag 5 november kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen.

Meer informatie?
http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2015/09/ontwerptracebesluit-a16-rotterdam-ter-visie-gelegd.aspx?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Rijkswaterstaat+A13%2fA16+Rotterdam 

Het OTB downloaden?
http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/a16-rotterdam/ontwerptracebesluit/documenten/Index.aspx 

Rotterdammers in actie tegen komst A13/16

Rotterdammers in actie tegen komst A1316GroenLinks opende na het besluit uit protest meteen een actiesite: A13A16NoWay.nl, waarop mensen digitaal protest kunnen aantekenen tegen de komst van de weg.

Raadslid Arno Bonte is woedend over de actie van Schultz. "We gaan de beuk erin gooien," zegt hij. "Echt actie voeren." Schultz maakt zich volgens hem schuldig aan 'chantagetactieken'. "De minister moet niet met smerige spelletjes aankomen. Wij pikken dit niet."

Bron: ad.nl

Gemeente Rotterdam stelt besluit A13/A16 uit

Gemeente Rotterdam stelt besluit A13A16 uitDe gemeente Rotterdam heeft donderdagavond geen besluit genomen over de inpassingsovereenkomst A13/A16. Wethouder Pex Langenberg moet van de gemeenteraad opnieuw in gesprek gaan met minister Schultz Van Haegen.

In de inpassingsovereenkomst A13/A16 leggen Rijk en regio de onderlinge afspraken vast als het gaat om de inpassing en financien met betrekking tot de aanleg van de A13/A16. Met name Leefbaar Rotterdam vindt de inpassingsvoorstellen zoals die nu voorliggen onvoldoende. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen vrijdag 25 september het ontwerptracebesluit A16 Rotterdam (A13/A16) ter visie te leggen. Het ontwerptracebesluit (OTB) beschrijft het ontwerp en de inpassing van de nieuwe snelweg en ook de effecten voor onder meer verkeer, geluid, natuur en water.

Bron: www.a13a16rotterdam.nl 

A13-A16: een hete herfst

Buurtkrant A13 A16 een hete herfst dd16 08 2015 1Je zou het bijna vergeten nu de zomer eindelijk goed doorzet: vlak bij ons wordt over enkele jaren een snelweg aangelegd! Sinds februari is het rond de A13-A16 stil geweest vanuit Terbregge's Belang. Maar dit betekent niet dat er in de afgelopen maanden niks is gebeurd. Hieronder volgt een korte samenvatting van afgelopen tijd en een blik naar de nabije toekomst.

Lees meer: A13-A16: een hete herfst

A13/16: Wel zien, wel horen en wel ruiken

Buurtkrant A13 16 wel zien wel horen en wel ruiken dd15 02 2015 1
Eindelijk is het zover. Rijkswaterstaat heeft de uitkomsten van de gebiedstafels A13/16 gepresenteerd aan de Gemeenteraad van Lansingerland en Rotterdam en de betrekken gebiedscommissies. Er is in de aanloop naar deze avond door leden van diverse tafels hard gewerkt om de raden en commissies het gebrek aan meewerken van Rijkswaterstaat aan de kaak te stellen. 11 februari was het zover. En de leden van de raden en commissies waren niet blij met wat er werd gepresenteerd door Rijkswaterstaat...

Lees meer: A13/16: Wel zien, wel horen en wel ruiken

A13/A16: Gebiedstafel 2 & 3

Afgelopen maart zijn er 2 bijeenkomsten geweest van de gebiedstafel Terbregseveld. Tijdens deze bijeenkomsten zijn oplossingen bedacht voor de tijdens de eerste bijeenkomst aangekaarte problemen.

Lees meer: A13/A16: Gebiedstafel 2 & 3

A13/A16: Gebiedstafel 1

Zoals u hebt kunnen lezen in buurtkrant van december staan voor eind januari 2014 de eerste bijeenkomsten van de gebiedstafels A13/A16 geplant. Voor één van de 12 beschikbare plekken is Terbregge's belang uitgenodigd om aan te schuiven bij de gebiedstafel Terbregseveld. Deze gebiedstafel is gepland op vrijdag 24 januari.
trace a13a16 december 2013

Lees meer: A13/A16: Gebiedstafel 1

A13-A16

Op 7 december j.l.hebben stadsregio Rotterdam en de minister van Infrastructuur en Milieu, mw. M. Schultz van Haegen, een akkoord bereikt over een nieuw voorstel voor de aanleg van de Rijksweg A13/16. Omdat dit besluit voor de bewoners van Terbregge verstrekkende gevolgen heeft, hebben wij de inhoud van dit voorstel en de brochures bijgevoegd.

Lees meer: A13-A16