Ommoordseweg 1 (Dorpschool)

OW001
De 'school op de hoek' waar u nu voor staat is de oudste school uit de wijk Hillegersberg-Schiebroek. Deze openbare dorpsschool is gebouwd in 1883 en bestond eerst alleen uit de twee lokalen langs de Terbregseweg. De afgelegen ligging van Terbregge en het ontbreken van openbaar vervoer maakte dat alleen de bewoners van het dorp en van de omliggende agrarische bebouwing gebruik maakten van deze school. Er zijn door de jaren meerdere

uitbreidingen gerealiseerd. Rond 1908 is de woning van het schoolhoofd aangebouwd en is tevens de bewaarschool (kleuterschool) op het terrein achter de school gesticht. Daarna werd het schoolcomplex fors opgeschaald (voltooiing februari 1930) met twee lokalen langs de Ommoordseweg inclusief de nieuwe entree, karakteristieke rondboog in een ,,toren" en de aanleg van een verhard schoolplein. In de twintiger jaren groeide het aantal leerlingen van bijna 100 naar 180 omdat Terbregge uitbreidde met sociale woningbouw 'het Blok' en de lintbebouwing langs de Ommoordse- en Terbregseweg. In 1987 raakte het gebouw in onbruik. Van januari 1987 tot mei 2006 huurden een aantal kunstenaars het pand als atelierruimte. Na de ontwikkeling van Nieuw Terbregge is het schoolgebouw vervolgens weer zeven jaar in gebruik geweest als tijdelijke capaciteitsuitbreiding voor de Montessorischool Tuinstad. Oude tijden herleefden, maar door de krimp van het aantal kinderen verloor het schoolgebouw opnieuw zijn functie en sinds medio 2013 hebben vier studenten en een juriste er onderdak als leegstandsbeheerders.

TW025