De boomgaard van Van der Kloot

BLR302a
In het seizoen kon je hier bij boer v.d. Kloot fruit halen. Op het gebied, waar nu de Wurft is gebouwd, lag zijn boomgaard. Dan moest je eerst aan de achterdeur kloppen en even wachten. Dan kwam de huishoudster en die zei dan: "De baas is er niet" of "de baas is achter, kijk maar even." Als je hem dan had gevonden en verteld had, wat je wilde hebben, keek hij je zo eens aan en sprak dan: "Zo, zo, een lekkere handappel, jawel, die zijn er nog." Dan zocht hij één voor één de appelen of peren uit en deed er steevast een paar extra bij. Als je dan had afgerekend - nooit erg veel - dan zei hij: "En zal ik nu eens zien of er voor jou een lekkere bij is?" Waarna hij een heerlijk rijpe appel of peer speciaal voor jou uitzocht.
Dat was een boodschap die je nooit met tegenzin deed.