De geschiedenis van Terbregge (2) - Archeologie

Wellicht herinnert u zich het eerste artikel over de geschiedenis van Terbregge? Hiermee gaan wij nu door en we gaan veel verder terug in de tijd dan we ooit zelf hadden gedacht. In het eerste artikel gaven wij reeds aan dat het gebied waarin Terbregge nu ligt, vroeger een nat moerasgebied moet zijn geweest met vele (kleine) waterstroompjes. Althans, dat nemen wij aan. In dit (leerzame) artikel gaan wij erg ver terug in de geschiedenis. Wij weten dat Terbregge erg oud is en we weten ook dat de naam Terbregge reeds voorkomt in geschriften in de 11e eeuw. Maar dat het nog “effe” vroeger ook al werd bewoond weten we pas sinds kort, we maken u hier nu deelgenoot van, het wordt leuk, leest u mee?

De late IJzertijd:

We geven toe, wij hadden ook nooit geweten dat deze periode ongeveer 250 jaar voor Christus ligt. Ook wisten we niet dat er rond dier tijd al mensen in Terbregge woonden!

Boomstamkano zette ons op het spoor:

In een boek van Paul van der Laar1 over het ontstaan van Rotterdam, ontdekten wij - ineens - een korte opmerking over een gevonden “Boomstamkano bij Terbregge”, op dat moment  wordt natuurlijk onze historische nieuwsgierigheid geprikkeld en we kenden natuurlijk ‘geen rust’, voordat we hadden uitgezocht hoe dat nu precies zat. Een Boomstamkano?! Waar en wanneer dan? Bijna onmiddellijk begon onze speurtocht.

Bewoning lijkt ons wel logisch:

We pretenderen in geen enkel artikel, dat hetgeen wij schrijven, ook wetenschappelijk is onderbouwd, dat zou (te) aanmatigend zijn. In dit artikel,is dit - ten dele - anders. Dit komt doordat onze beweringen nu wetenschappelijk worden onderbouwd door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) van de dienst Gemeentewerken. Dat er mensen woonden in de buurt van water, lijkt ons meer dan logisch. Immers iedereen heeft drinkwater nodig en bovendien is water ook wel handig om in te koken! Afgaande op de vondsten zal het belangrijkste element van het water wel de vis zijn geweest die er in zwemt. Getuige de vondst van vele graatjes, at men destijds behoorlijk wat vis. Ook wel voor de hand liggend lijkt ons. De aanwezigheid van water is - nemen wij - aan dus een belangrijke factor geweest om zich juist in Terbregge te vestigen.

De sluier opgelicht:

De vindplaats van (u leest het goed) een boerderij ligt even ten noorden van Terbregge, net voorbij Bergse Linker Rottekade 345. Dat het 250 jaar voor Christus geen boerderij zal zijn geweest zoals we die nu kennen zal bij iedereen duidelijk zijn. We nemen aan dat het meer gegaan zal hebben over een primitieve vorm van onderdak. Wellicht een hut?

In 1920 werd hier in de buurt ook de Boomstamkano gevonden, overigens staat met deze vondst Terbregge wereldwijd op de (archeologische) kaart. Voorwaar geen sinecure!

Zie bijlage en geniet:

In de bijlage (Lijst van belangrijke archeologische plaatsen in Rotterdam, PDF-bestand) vindt u meer details over de vondst die destijds is gedaan

Tenslotte:

Vond u dit een leuk artikel, heeft u ook een dergelijk leuk onderwerp? Laat het ons dan weten, wij horen het graag,…. of nog beter. Wellicht heeft u zin om u aan te sluiten bij De Historische Commissie (speciale vaardigheden{behoudens een gezonde nieuwsgierigheid!} zijn niet noodzakelijk).U bent van harte welkom!

Namens de Historische Commissie van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s belang.

Bert Wagemans

©  Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s belang.

1 Rotterdam een stad van formaat: Paul van der Laar