Historische commissie

De Historische Commissie is een onderdeel van de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang.

Omdat het buurtschap Terbregge (Terbregge is afgeleid van het woord "Ter Brugge") reeds in geschriften wordt genoemd in het jaar 1235, bestond er voldoende reden om binnen de Bewonersorganisatie een Historische Commissie in het leven te roepen.

De Historische Commissie is van start gegaan in het jaar 2000.

De doelstelling van de Historische Commissie is de geschiedenis niet verloren te laten gaan, door informatie te:

  • verzamelen
  • inventariseren/categoriseren
  • archiveren/digitaliseren
  • delen met anderen

Ook stelt zij zich ten doel om regelmatig te exposeren.

Informatie is een globale term die bewust is gekozen, omdat de Historische Commissie zich ten doel stelt; alle wetenswaardigheden van het- voormalige buurtschap - Terbregge te verzamelen en te bewaren. Dit kan dus allerlei materiaal zijn. (foto's, geschreven documenten, filmpjes, maar ook voorwerpen) Kortom, er wordt van alles verzameld en bewaard voor het nageslacht.

Jaarlijkse expositie

Sinds de oprichting van de Historische commissie, is het een goede gewoonte geworden om jaarlijks een uitgebreide foto- expositie te organiseren. Deze wordt elk jaar weer door vele dankbare bewoners bezocht en is tevens een gelegenheid om weer eens materiaal in te verzamelen en bij bewoners aan te dringen die oude schoenendoos met foto's van zolder te halen.

Samenwerking

De Historische Commissie kan het werk uiteraard niet alleen af en werkt samen met vele andere stichtingen, verenigingen en organisaties met een soortgelijk doel. Natuurlijk deelt de Historische Commissie de verzamelde kennis en informatie met deze andere organisaties.
Voorbeeld: zie onder meer historie.heidebes.nl.

Rotterdam is een stad van vele dorpen

De Stichting "Rotterdam is vele Dorpen" (SRivD) is zo'n belangrijke partner. In samenwerking met deze stichting en de Stichting "Open Monumentendag Rotterdam", wordt jaarlijks een soort "Dorpendag" gehouden onder een bepaald thema. In de meeste voormalige Rotterdamse dorpen wordt op deze dag iets georganiseerd, zijn er wandelingen uitgezet en worden lezingen en tentoonstellingen georganiseerd. Ondanks het feit dat Terbregge vroeger formeel geen dorp was, maar een buurtschap doet Terbregge uiteraard mee met deze jaarlijkse Dorpendag.

Wie zijn wij?

De Historische Commissie bestaat uit de volgende personen:

De heer H. ( Henk) Dijkxhoorn (voorzitter)
De heer T. (Tom) Janse (lid)
De heer B.(Bas) Herselman (lid)
De heer drs. A. ( Bert) Wagemans (lid)
De heer J. (Jaap) de Boer (lid)
De heer R. (Rolf) de Boer (lid)

De commissie wordt bijgestaan door 2 leden van de Historische Commissie 'De Ommoordse Polder", onderdeel van de Bewonersvereniging "Heide-Bes", dit zijn de heer R. (Rob) Hoebe en de heer H. (Henk) van den Akker.

Heeft u interesse?

Als u interesse heeft in het werk van de Historische Commissie, of nog mooier misschien wilt deelnemen aan deze commissie dan kun u contact opnemen met de voorzitter de heer H. Dijkxhoorn, telefoonnummer 010- 420 46 05. De Commissie komt één keer per maand bij elkaar bijzonder veel werk gaat er voor u dus niet inzitten. Voor het deelnemen aan de commissie is geen speciale kennis of zijn geen speciale vaardigheden noodzakelijk. In feite kan iedereen meedoen in deze commissie. Het is vanzelfsprekend dat u wel een beetje geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Rotterdam en Terbregge in het bijzonder.

De bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten - met uitzondering van werkbezoek aan bijvoorbeeld de Archiefdienst of andere Verenigingen en organisaties - van de Historische Commissie vinden op de tweede donderdagmiddag van elke maand (behoudens de zomerschoolvakantiemaanden) plaats in de verenigingsruimte van de Bewonersvereniging Terbregge's Belang aan de Bergse Linker Rottekade 316a te Rotterdam-Terbregge.